· 20230123C 【詩詞】從王安石《元日》看春節酒文化 【Poetry】Spring Festival Wine Culture from Wáng Ānshí’s “Yuán rì” - DAHUA Chinese dahuachinese.com

20230123C 【詩詞】從王安石《元日》看春節酒文化 【Poetry】Spring Festival Wine Culture from Wáng Ānshí’s “Yuán rì”

NT$200.00NT$450.00

【詩詞】從王安石《元日》看春節酒文化

你讀過王安石的《元日》嗎?

你知道有那些春節酒文化嗎?

✔21個核心生詞 ✔11個補充生詞

✔主題補充:

《元日》解釋

「屠蘇酒」名字的由來