· 20221114C 認識《聊齋志異》 Get to know “Liao Zhai Zhi Yi” - DAHUA Chinese dahuachinese.com

20221114C 認識《聊齋志異》 Get to know “Liao Zhai Zhi Yi”

NT$200.00NT$450.00

【認識《聊齋志異》】

你讀過《聊齋志異》嗎? 你喜歡有關鬼、妖怪的故事嗎?

✔20個生詞 ✔9個補充生詞

✔主題補充:

鬼和妖怪的差別

蒲松齡(1640年-1715年)

 

貨號: 不提供 分類: , 標籤: ,